вівторок, 28 липня 2015 р.

Що треба підготувати до ЗНО
АНГЛІЙСЬКА МОВА
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Морфологія
 • Іменник. Вживання іменників у однині та у множині. Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.
 • Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.
 • Прикметник. Вживання прикметників Ступені порівняння прикметників.
 • Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
 • Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні речення (0, I, II, III типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II. Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand Структура to be going to do smth.
 • Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників Прислівники місця і у часу Основні прислівникові звороти. Quantifiers/lntensifiers (quite, a bit, etc)
 • Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.
 • Прийменник. Види прийменників; вживання прийменників.
 • Частка. Особливості вживання to з дієсловами.
 • Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис
 • Структура різних типів речень,
 • Прості речення
 • Безособові речення
 • Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).
 • Пряма і непряма мова.
 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

Словотворення
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).
 • написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів,
 • передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;
 • висловити свою точку зору та apгументувати її.
 • Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки
 • Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ
ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

I.   Особистісна сфера
 •  Повсякденне життя і його проблеми
 •  Сім'я. Родинні стосунки.
 •  Характер людини.
 •  Режим дня.
 •  Здоровий спосіб життя.
 •  Дружба, любов
 •  Стосунки з однолітками, в колективі.
 •  Світ захоплень
 •  Дозвілля, відпочинок
 •  Особистісні пріоритети.
 •  Плани на майбутнє, вибір професії

ІІ. Публічна сфера.
 • Навколишнє середовище
 • Життя в країні, мова якої вивчається
 • Подорожі, екскурсії.
 • Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається
 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається
 • Література в Україні та в країні, мова якої вивчається
 • Засоби масової інформації
 • Молодь і сучасний світ
 • Людина і довкілля
 • Одяг
 • Покупки
 • Харчування
 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки
 • Україна у світовій спільноті
 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається
 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.                                             Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.
 • Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.
 • Музеї, виставки.
 • Кіно, телебачення.
 • Обов’язки та права людини.                                                         .                          
 • Міжнародні організації, міжнародний рух

ІІІ. Освітня сфера.
 • Освіта, навчання, виховання.
 • Шкільне життя.
 • Улюблені навчальні предмети.
 • Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається
 • Іноземні мови у житті людини.

Немає коментарів:

Дописати коментар